Д-р Диана Танева

Д-р Диана Танева завършва Лесотехнически университет – София през 2022 година. През цялото време на следването си е работила активно като стажант на д-р Стефанова.

Д-р Танева е общопрактикуващ ветеринарен лекар с интереси в областта на вътрешните и инфекциозни болести, образната диагностика и стоматологията.