Йоана Кирилова

През 2020г. Йоана завършва столична гимназия с отличие. Същата година е приета да учи ветеринарна медицина в Лесотехнически университет – София. Понастоящем продължава успешно своето следване в IV-ти курс, като в същото време стажува активно от 2 години.

Йоана посещава и се включва в редица конференции, форуми и конкурси на национално и международно ниво. Участва в изготвянето на научни публикации на клинични случаи – „Вторично отравяне на белоглави лешояди (Gyps fulvus , Hablitz, 1783) с карбаматния инсектицид – карбофуран“ и „ Термично изгаряне втора степен на бирмански питон албинос (Python bivittatus)“.

Йоана има интереси в областта на патологията, кардиологията и офталмологията.